ФАХІВЦЯМ

КУРСИ
ТЕМАТИЧНОГО УДОCКОНАЛЕННЯ
ТА СТАЖУВАННЯ

Відповідно до ліцензії МОН України від 16.10.2012 № 072790 на провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг та наказу МОЗ України від 22.07.1993 №166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», зареєстрованого в Мін’юсті України 27.08.1993р. за №113, проводяться курси тематичного удосконалення та стажування лікарів з питань ендокринології, діабетології, ендокринної хірургії та патологічної анатомії ендокринних органів, а саме:

«Новітні технології
в ендокринній
гінекології»

108 години

Завідувач курсом:

Семенюк
Людмила Миколаївна

доктор медичних наук, доцент, акушер-гінеколог вищої категорії

«Сучасні підходи до діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей»

72 години

Завідувач курсом:

Зелінська
Наталія Борисівна

д.м.н., експерт МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія, дитяча ендокринологія»

«Сучасні підходи до діагностики та лікування ожиріння та метаболічного синдрому»

72 години

Завідувач курсом:

Юзвенко
Тетяна Юріївна

ДМН, СНС, завідувач відділу профілактики та лікування цукрового діабету

Ткач
Сергій Михайлович

ДМН, професор, головний науковий співробітник

«Сучасні підходи до профілактики, діагностики та хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи»

72 години

Завідувач курсом:

Свиридов
Микола Васильович

доктор медичних наук, доцент

Відповідальна за організацію проведення курсів та оформлення документів:

Бурма Наталія Михайлівна
завідувач інформаційно-аналітичного відділу

Контактний телефон: (044) 254-31-10

ЖУРНАЛ

«КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ
ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ, ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН

http://jcees.endocenter.kiev.ua

Заснований у червні 2002 року виходить 4 рази на рік

Засновник:

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6494 від 05.09.2002 р. ISSN 1818-1384

Рекомендовано

Вченою радою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Протокол №172 вiд 12.03.2016 р.

Редакційна рада

Ж.-Ф. Анрі (Франція), Р. Беллантоне (Італія), В.В. Васько (США), Мено Врієнц (Нідерланди), А.С. Єфімов (Україна), К. Де Мікко (Франція), Люк Мішель (Бельгія), Г. Рендолф, (США), С.Й. Рибаков (США)

Адреса редакції:

Київ, 01021, Кловський узвіз, 13а,

тел./факс: 254-53-18, 254-66-26

e-mail: journal@endosurg.com.ua

ОФОРМИТИ ПІДПИСКУ:

КАНДИДАТСЬКІ ІСПИТИ

З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309
«Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»

Функціонують 2 комісії з проведення кандидатських іспитів: зі спеціальності «хірургія»
та зі спеціальності «ендокринологія»:

КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ХІРУРГІЯ

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

Черенько Сергій Макарович

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:

Товкай Олександр Андрійович

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу ендокринної хірургії

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН:

(044) 560-02-56

КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

Паньків Володимир Іванови

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:

Глоба Євгенія Вікторівна

КМН, СНС, дитячий едокринолог

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН:

(044) 254-34-68

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

У Центрі функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.14 «Ендокринологія».

План роботи вченої ради

Дата захисту Питання, що виносяться на
розгляд Вченої ради
Здобувач Матеріали
11.12.2017

11:00

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ЧЕРНЯВСЬКА Ірина Василівна Автореферат

Дисертація

Відгук Гончарової О.А

Відгук Соколової Л.К.

13.05.2019

11:00

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук ЖЕРДЬОВА Надія Миколаївна Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

13.05.2019

13:00

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  ЦИМБАЛЮК Руслан Степанович Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

ГОЛОВА РАДИ:


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ:

ЗЕЛИНСЬКА
Наталія Борисівна

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, експерт МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія, дитяча ендокринологія»

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

ШЕВЧЕНКО
Ірина Юріївна

кандидат медичних наук

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

З питань звертатися:

м. Київ, Кловський узвіз, 13а, поверх 5, кабінет 516,

контактні телефони: (044) 254-30-91, (044) 253-66-26.

КОНТАКТИ

ТЕЛЕФОНИ РЕЄСТРАТУРИ:

(044) 253-66-28

(044) 254-54-62

E-MAIL: info@endocenter.kiev.ua

АДРЕСА:

м.Київ, Кловський узвіз, 13а