ФАХІВЦЯМ

КУРСИ
ТЕМАТИЧНОГО УДОCКОНАЛЕННЯ
ТА СТАЖУВАННЯ

Відповідно до ліцензії МОН України від 16.10.2012 № 072790 на провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг та наказу МОЗ України від 22.07.1993 №166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)», зареєстрованого в Мін’юсті України 27.08.1993р. за №113, проводяться курси тематичного удосконалення та стажування лікарів з питань ендокринології, діабетології, ендокринної хірургії та патологічної анатомії ендокринних органів, а саме:

«Сучасні підходи до діагностики
та хірургічного лікування
захворювань ендокринної системи»

144 години

Завідувач курсом:

Паламарчук
Володимир Олександрович

доктор медичних наук, хірург вищої категорії, завідувач відділу ендокринної хірургії

«Новітні технології
в ендокринній
гінекології»

72 години

Завідувач курсом:

Семенюк
Людмила Миколаївна

доктор медичних наук, доцент, акушер-гінеколог вищої категорії

«Ендоскопія
кішково-шлункового тракту
в ендокринологічній практиці»

72 години

Завідувач курсом:

Кузенко
Юрій Геннадійович

доктор медичних наук, професор, завідувач відділення ендоскопічної діагностики

«Сучасні підходи до діагностики та лікування ендокринних захворювань у дітей»

72 години

Завідувач курсом:

Зелінська
Наталія Борисівна

д.м.н., експерт МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія, дитяча ендокринологія»

«Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи»

72 години

Завідувач курсом:

Кирилюк
Михайло Лазарович

д.м.н., професор, завідувач відділу нейроендокринології та загальної ендокринології

«Новітні технології в ендокринній хірургії»

108 години

Завідувач курсом:

Товкай
Олександр Андрійович

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, директор Центру

«Особливості цитологічної діагностики захворювань щиоподібної залози»

108 години

Завідувач курсом:

Белемець
Наталія Іванівна

біолог першої категорії, завідувач відділення цитологии

«Сучасні підходи до профілактики, діагностики та хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи»

72 години

Завідувач курсом:

Свиридов
Микола Васильович

доктор медичних наук, доцент

Відповідальна за організацію проведення курсів та оформлення документів:

Бурма Наталія Михайлівна
завідувач інформаційно-аналітичного відділу

Контактний телефон: (044) 254-31-10

ЖУРНАЛ

«КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ
ЕНДОКРИННОЇ ХІРУРГІЇ, ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
ЕНДОКРИННИХ ОРГАНІВ І ТКАНИН

http://jcees.endocenter.kiev.ua

Заснований у червні 2002 року виходить 4 рази на рік

Засновник:

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6494 від 05.09.2002 р. ISSN 1818-1384

Рекомендовано

Вченою радою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Протокол №172 вiд 12.03.2016 р.

Редакційна рада

Ж.-Ф. Анрі (Франція), Р. Беллантоне (Італія), В.В. Васько (США), Мено Врієнц (Нідерланди), А.С. Єфімов (Україна), К. Де Мікко (Франція), Люк Мішель (Бельгія), Г. Рендолф, (США), С.Й. Рибаков (США)

Адреса редакції:

Київ, 01021, Кловський узвіз, 13а,

тел./факс: 254-53-18, 254-66-26

e-mail: journal@endosurg.com.ua

ОФОРМИТИ ПІДПИСКУ:

КАНДИДАТСЬКІ ІСПИТИ

З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309
«Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»

Функціонують 2 комісії з проведення кандидатських іспитів: зі спеціальності «хірургія»
та зі спеціальності «ендокринологія»:

КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ХІРУРГІЯ

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

Товкай Олекандр Андрійович

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, директор

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:

Войтенко Володимир Володимирович

кандидат медичних наук, завідувач хірургічного відділення

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН:

(044) 560-02-56

КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

Паньків Володимир Іванович

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ:

Глоба Євгенія Вікторівна

КМН, СНС, дитячий едокринолог

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН:

(044) 254-34-68

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

У Центрі функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.14 «Ендокринологія».

План роботи вченої ради

Дата захисту Питання, що виносяться на
розгляд Вченої ради
Здобувач Матеріали
13.05.2019

11:00

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук ЖЕРДЬОВА Надія Миколаївна Автореферат

Дисертація

Відгук Кравчун Н.О.

Відгук Комісаренко Ю.І.

Відгук Пашковської Н.В.

13.05.2019

13:00

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  ЦИМБАЛЮК Руслан Степанович Автореферат

Дисертація

Відгук Кебкало А.Б.

Відгук Хомяка І.В.

 

ГОЛОВА РАДИ:

ЮЗВЕНКО
Тетяна Юріївна

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукових питань

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ:

ЗЕЛИНСЬКА
Наталія Борисівна

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, експерт МОЗ України зі спеціальності «Ендокринологія, дитяча ендокринологія»

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

ШЕВЧЕНКО
Ірина Юріївна

кандидат медичних наук

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

З питань звертатися:

м. Київ, Кловський узвіз, 13а, поверх 5, кабінет 516,

контактні телефони: (044) 254-30-91, (044) 253-66-26.

КОНТАКТИ

ТЕЛЕФОНИ РЕЄСТРАТУРИ:

(044) 253-66-28

(044) 254-54-62

E-MAIL: info@endocenter.kiev.ua

АДРЕСА:

м.Київ, Кловський узвіз, 13а